Bildiriler

Not: Kongre sonrası yayın haline getirilen çalışmalar yazılmamıştır.
I. Uluslararası

1. Eldegez U, Aydın AE, Çarin M, Sever MŞ, Erzurumlu K, Akar U. Cadaveric kidney transplantation activities in Istanbul Medical Faculty Transplantation unit, November 1987 – May 1992 (n:123 cases), Eurotransplant Meeting, September 25-26th, 1992, Leiden.
2. Erzurumlu K, Ulusoy AN, Kesim M, Yıldız C, Şahin M. Laparoscopic treatment of liver hydatid disease. 4th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, June 23-26, 1996, Trondheim, Norway.
3. Erzurumlu K, Yıldız C, Ulusoy AN, Ocak S. Laparoscopic treatment of liver hydatid disease. Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery, June 17-21, 1997, İstanbul.
4. Hokelek M, Erzurumlu K, Uyar Y, Guvenli A. Comparisen of two methods of experimental cystic echinococcosis in BALB/C mice. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious disease. 1-4 April 2001, İstanbul, Turkey. Clinical Microbiology and Infection 2001; 7(suppl) p:1599
5. Hokelek M, Guven H, Belet U, Erzurumlu K, Guvenli A. A new experimental approach to form the unilocular liver cystic Echinococcosis in rabbits. 12th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 24-27 April 2002, Milan, Italy, P 659.
6. Ulusoy AN, Erzurumlu K, Yıldız C, Ocak S.Bilier culture : Is it important on the morbidity and mortality rates of bilier operations ? Ulusal Cerrahi Kongresi (Uluslararası katılımlı). 9-13 Haziran 1994, İstanbul.

I. Yurtiçi

7. Arat R, Gökşen Y, Parlak M, Erzurumlu K. Peptik ülser delinmeleri (349 olgunun analizi), II. Türk Gastroenteroloji Kongresi. 5-8 Ekim 1977, Ankara.
8. Sökücü N, Dizdaroğlu F, Erzurumlu K, Keçer M, Akyüz A. Kolon lipomları 8 olgunun analizi), 26. Ulusal Türk Tıp Kongresi. 3-7 Kasım 1980, Ankara.
9. Arat R, Gökşen Y, Çayırlı M, Bozfakıoğlu Y, Erzurumlu K, Keçer M. Çocuk fıtıkları (311 olgunun analizi), Ulusal Cerrahi Kongresi. 11-13 Haziran 1981, Ankara.
10. Erzurumlu K, Gökşen Y, Çilingiroğlu K, Eldegez U, Sökücü N. Travmatik dalak yaralanmaları “Splenorafi” yönteminin etkinliği, Diyarbakır Tıp Fakültesi 1. Kurultayı. 20-22 Ekim 1981, Diyarbakır.
11. Erzurumlu K, Gökşen Y, Çilingiroğlu K, Eldegez U, Sökücü N. Travmatik dalak yaralanmalarında “A. Lienalis bağlanması” yönteminin yeri, Diyarbakır Tıp Fakültesi 1. Kurultayı. 20-22 Ekim 1981, Diyarbakır.
12. Erzurumlu K, Gökşen Y, Eldegez U, Badur S, İplikçi A. Travmatik dalak yaralanmalarında koruyucu tedavi yöntemlerinin yeri ve immun sisteme etkileri. Diyarbakır Tıp Fakültesi 1. Kurultayı. 20-22 Ekim 1981, Diyarbakır.
13. Özmen V, Erzurumlu K, Emre A, Buğra D. Iki nadir iç fıtık olgusu, Diyarbakır Tıp Fakültesi 1. Kurultayı. 20-22 Ekim 1981, Diyarbakır).
14. Özmen V, Erzurumlu K, Altuğ K, Parlak M. Primer kolon lenfosarkomu, Diyarbakır Tıp Fakültesi Kurultayı. 20-22 Ekim 1981, Diyarbakır
15. Çilingiroğlu K, Erzurumlu K, Sökücü N, Akyüz A, Çayırlı M. Pankreas pseudokistleri tedavisinde transgastrik kistogastrostominin yeri, Ulusal Cerrahi Kongresi. 11-13 Haziran 1981, Ankara.
16. Sökücü N, Erzurumlu K, Yücel T, Akyüz A, Yıldırımer O. Pyojenik karaciğer abseleri (11 olgunun analizi) Istanbul Tıp Fakültesi 6. Kurultayı. 20-25 Eylül 1981, Istanbul
17. Parlak M, Güngel H, Erzurumlu K, Eryavuz A, Keçer M. Meme tümörlerinde prospektif çalışma I (65 olgunun analizi), Istanbul Tıp Fakültesi Kurultayı. 20-25 Eylül 1981, Istanbul.
18. Çayırlı M, Arat R, Erzurumlu K, Bozfakıoğlu Y. Gastrointestinal habis tümörler (429 olgunun analizi), IV. Türk Gastroenteroloji Kongresi. 20-25 Eylül 1981, Istanbul.
19. Akyüz A, Gökşen Y, Karaaslan H, Erzurumlu K, Güvener M. Total kolon ve rektum duplikasyonu, IV. Türk Gastroenteroloji Kongresi. 20-25 Eylül 1981, Istanbul.
20. Özarmağan S, Gökşen Y, Terzioğlu T, Erzurumlu K, Budak D. Postgastrektomi “Dumping” sendromunun cerrahi tedavisi (8 olgunun analizi), IV. Türk Gastroenteroloji Kongresi. 20-25 Eylül 1981, Istanbul.
21. Ünsal S, Gökşen Y, Ünal M, Erzurumlu K, Eldegez U. Konjenital anorektal anomaliler (45 olgunun analizi), Ulusal Cerrahi Kongresi. 11-13 Haziran 1981, Ankara.
22. Sökücü N, Erzurumlu K, Buğra D, Belgerden S, Karaaslan H. Travmatik duodenum yaralanmaları ( 23 olgunun analizi ), Ulusal Cerrahi Kongresi’nde tebliğ edildi. 11-13 Haziran 1981, Ankara.
23. Erzurumlu K, Yüney E, Gökşen Y, Eldegez U, Mercan S. Neonatal nekrotizan enterokolitler, Ulusal Cerrahi Kongresi’ nde tebliğ edildi. 11-13 Haziran 1981, Ankara.
24. Erzurumlu K, Özsoy C, Eldegez U, Keçer M, Özarmağan S. Sakrokoksigeal teratomalar, Istanbul Tıp Fakültesi Kurultayı. 20-25 Eylül 1981, Istanbul.
25. Sökücü N, Erzurumlu K, Karaaslan H, Bozfakıoğlu Y. Yeni doğanda kolon perforasyonu, Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri. 11-13 Mart 1982, Kayseri.
26. Güngel H, Iplikçi A, Akyüz A, Erzurumlu K. Meme rhabdomyosarkomu, Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri. 11-13 Mart 1982, Kayseri.
27. Çilingiroğlu K, Özmen V, Erzurumlu K, Güngel H, Akyüz A, Solmaz N. Erkekte meme kanseri (17 olgunun analizi), Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri. 11-13 Mart 1982, Kayseri.
28. Erzurumlu K, Sökücü N, Çilingiroğlu K, Akyüz A. Belli bir nedene bağlanamayan kolon perforasyonları, I. Ulusal Proktoloji Kongresi. 13-16 Eylül 1982, Marmaris.
29. Parlak M, Özmen V, Dağoğlu T, Erzurumlu K. Mide divertikülleri, I. Ulusal Proktoloji Kongresi. 13-16 Eylül 1982, Marmaris.
30. Sökücü N, Yücel T, Gökşen Y, Erzurumlu K, Yıldırımer O. Kolon rezeksiyon komplikasyonları (214 olgunun analizi), I. Ulusal Proktoloji Kongresi. 13-16 Eylül 1982, Marmaris.
31. Terzioğlu T, Parlak M, Özmen V, Erzurumlu K, Iplikçi A, Avcı C. Intestinal obstruksi-yonlarda heterotopik gastrik mukoza, 1. Ulusal Proktoloji Kongresi. 13-16 Eylül 1982, Marmaris.
32. Çilingiroğlu K, Parlak M, Cev M, Erzurumlu K, Tüzün H. Kolorektal yaralanmalar (150 olgunun analizi), 1. Ulusal Proktoloji Kongresi. 13-16 Eylül 1982, Marmaris.
33. Sökücü N, Erzurumlu K, Değerli Ü, Arat R, Büyükuncu Y. Vena kava inferior yaralanmaları (20 olgunun analizi), 1. Ulusal Proktoloji Kongresi. 13-16 Eylül 1982, Marmaris.
34. Çilingiroğlu K, Eldegez U, Erzurumlu K, Akyüz A, Sökücü N. Gastrektomi sonrası mide kanseri, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri. 11-13 Mart 1982, Kayseri.
35. Çilingiroğlu K, Eldegez U, Erzurumlu K, Akyüz A, Sökücü N. Gastrektomi sonrası mide kanseri, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri. 11-13Mart 1982, Kayseri.
36. Erzurumlu K, Parlak M, Telci L, Terzioğlu T, Kökleşmişefe S, Arat R. Travmatik kalb yaralanmaları (26 olgunun analizi), Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri. 11-13 Mart 1982, Kayseri.
37. Sökücü N, Erzurumlu K, Değerli Ü, Arat R, Büyükuncu Y. Vena kava inferior yaralanmaları (20 olgunun analizi), 1. Ulusal Proktoloji Kongresi. 13-16 Eylül 1982, Marmaris.
38. Erzurumlu K. Çocuk fıtıklarında tedavi yöntemlerinin seçimi (prospektif çalışma), Ulusal Cerrahi Kongresi. 18-21 Nisan 1984, Istanbul.
39. Erzurumlu K, Kurşun Y. Peritonitler, Ulusal Cerrahi Kongresi. 18-21 Nisan 1984, Istanbul.
40. Eldegez U, Erzurumlu K, Terzioğlu T, Özarmağan S. Safra kesesi agenezisi, Ulusal Cerrahi Kongresi. 1-4 Mayıs 1985, Istanbul.
41. Erzurumlu K, Eldegez U, Terzioğlu T, Özarmağan S. Postkolesistektomi sendromu (Bilyer girişim uygulanan 106 olgunun analizi), Ulusal Cerrahi Kongresi. 1-4 Mayıs 1985, Istanbul.
42. Erzurumlu K, Eldegez U, Terzioğlu T, Özarmağan S. Subtotal gastrektomi sonrası duodenal stumf sızdırması, Ulusal Cerrahi Kongresi. 1-4 Mayıs 1985, Istanbul.
43. Şanlı A, Erzurumlu K. Tonsillektomi sonrası boğaz kültürü ve kan elemanlarındaki değişmeler (prospektif çalışma), Istanbul Tıp Fakültesi 10. Kurultayı. 18-22 Eylül 1989, Istanbul.
44. Erzurumlu K, Kurşun Y. Bilyer sistem girişimlerinde proflaktik mezlosillin uygulamasının yeri (15 olgunun analizi-ön rapor), III. Ulusal Klimik Kongresi. 19-21 Eylül 1989, Istanbul.
45. Kurşun Y, Erzurumlu K. Cesarean section girişimlerinde proflaktik mezlosillin uygulamasının yeri (prospektif çalışma), III. Ulusal Klimik Kongresi. 19-21 Eylül 1989, Istanbul.
46. Erzurumlu K, Tezelman S. Pneumatosis cystoides intestinalis. Ulusal Cerrahi Kongresi. 28-30 Mayıs 1990, Istanbul.
47. Erzurumlu K, Yücel Y. Karaciğer kist hidatiklerinde tüple drenaj yönteminin etkinliği ve geç dönem sonuçları (21 olgunun analizi Ulusal Cerrahi Kongresi tebliğ edildi. 28-30 Mayıs 1990, Istanbul.
48. Tayan S, Erzurumlu K, Güney M, Özdemir M, Şimşek NN, Öztarhan K. Karaciğer yaralanmaları, Ulusal Cerrahi Kongresi. 14-18 Mayıs 1992, Istanbul.
49. Tayan S, Erzurumlu K, Mihmanlı M, Yıldırım S, Güney M. Genç erişkinlerde kolorektal kanserler, 5. Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi, 11-18 Eylül 1993. Girne-KIBRIS.
50. Aralan O, Barış S, Kesim M, Erzurumlu K. Nonparaziter karaciğer kistleri. Ulusal Cerrahi Kongresi. 9-13 Haziran 1994, Istanbul.
51. Ocak S, Erzurumlu K, Kesim M, Yıldız C, Şahin M, Kamalı A. Laparoskopik kolesistektomi: (46 vakanın analizi). XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri.
52. Erzurumlu K, Şahinoğlu H, Yiğit M, Yıldız C, Ocak S, Kesim M. Organ bağışına karşı halkın tutumu. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri.
53. Erzurumlu K, Ocak S, Gök Y, Yıldız C, Dabak Ş, Kesim M. Kadarvra organ temini, yasal sorunlar ve toplumun yaklaşımı. IV. Karadeniz Tıp Günleri. 31 Mayıs-3Haziran 1995, Trabzon.
54. Gönlüşen L, Erzurumlu K, Yıldız C, Ocak S, Kesim M. Laparoskopik kolesistektominin uzmanlık eğitimine etkisi, V Karadeniz Tıp Günleri. 27-30 Mayıs 1996, Trabzon.
55. Ocak S, Şahin M, Gönlüşen L, Yıldız C. Erzurumlu K. Hidatik kist rüptürleri: Atipik seyreden bir olgu nedeniyle. V. Karadeniz Tıp Günleri. 27-30 Mayıs 1996, Trabzon.
56. Barış S, Erzurumlu K, Ocak S, Yıldız C. Şahin M, Kesim M. Peptik ülser cerrahi tedavisi sonra histopatolojik değişiklikler ve helikobakter pilori. Ulusal Cerrahi Kongresi. 15-19 Mayıs 1996, Antalya.
57. Hökelek M, Değer E, Erzurumlu K. Ivermectin’in echinococcus granulosus protoskoleksleri üzerine invitro etkisi, 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 1997, Ankara.
58. Erzurumlu K, Özkan K, Şahin M, Gök Y, Selçuk MB. Karaciğer kist hidatiği ve komplikasyonlarının tedavisinde perkütan drenaj yönteminin yeri, 3. Hepatopankrea-tobilier Bilimler Kongresi, 1-4 Kasım 1997, İzmir.
59. Hökelek M, Birinci A, Şahin M, Uyar Y, Erzurumlu K. Albendazol sulfoksitin echinococcus granulosus protoskoleksleri üzerine invitro etkileri Ulusal Cerrahi Kongresi. 6-10 Mayıs 1998 İzmir.
60. Hökelek M, Erzurumlu K, Birinci A, Uyar Y, Şahin M. Prazikuantelin Echinococcus Granulosus Protoskoleksleri Üzerine İnvitro Etkisi. XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 4-9 Ekim 1998 Antalya.
61. Erzurumlu K, Selçuk O, Arslan A, Alvur M, Bedir A. FK506’nın deneysel karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında serbest oksijen radikallerine etkisi. (Uluslarası katılımlı) Transplatasyon 2000 25-29 Ekim 2000, İstanbul.
62. Hökelek M, Güven H, Belet Ü, Erzurumlu K, Güvenli A. Tavşanlarda inoküle karaciğer kist hidatiği oluşturulması: Yeni bir deneysel yaklaşım. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002, Ankara.
63. Dervişoğlu A, Polat C, Yetim İ, Malazgirt Z, Özen N, Erzurumlu K, Ulusoy AN, Kesim M, Özkan K. Cerrahi alan enfeksiyon tipine etki eden faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi. 15-19 Mayıs 2002.
64. Dervişoğlu A, Polat C, Hokelek M, Yetim İ, Özkütük Y, Büyükkarabacak Y, Erzurumlu K. Karaciğer kist hidatik tedavisinde laparoskopik yöntem. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs 2004. Antalya.
65. Polat C, Dervişoğlu A, Hokelek M, Yetim İ, Büyükkarabacak Y, Özkütük Y, Erzurumlu K. Karaciğer kist hidatiği tedavisinde dual albendazol tedavisi: 52 vakada yeni tedavi protokolü. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-30 Mayıs 2004. Antalya.
66. Karagül S, Karaköse O, Topgül K, Erzurumlu K, Ulusoy AN, Malazgirt Z. Femoral fıtık olgularımızın retrospektif analizi: 8 yıllık deneyimimiz. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Antalya.
67. Polat C, Güngör B, Karaköse O, Dicle K, Ayrancılar F, Yurtseven İ, Bektaş A, Erzurumlu K. Benign tıkanma sarılığında endoskopik ve cerrahi tedavi sonuçlarımız. Ege Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan 2009. Çeşme-İzmir.
68. Güngör B, Polat C, Dicle K, Sarp G, Onduk E, Erzurumlu K. Laparoskopik kolesistektomide açık ameliyata geçiş endikasyonlarımız. 1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi. 30 Nisan-3 Mayıs 2009. Girne-KKTC.
69. Yetim İ, Özkan OV, Semerci E, Canpolat E, Erzurumlu K. Gentakollun pilonidal sinüs cerrahisinde yara iyileşmesi üzerine etkisi. XII. Kolorektal Cerrahi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya.
70. Kamalı Polat A, Yetim İ, Deniz F, Güngör B, Polat C, Erzurumlu K. Erken evrememe kanserlerinde koruyucu cerrahinin geç dönem sonuçları. X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 30 Eylül- 4 Ekim 2009. Çeşme-İzmir.
71. Deniz F, Yetim İ, Demirtaş C, Bek Y, Erzurumlu K. Ratlarda taurolydin ve gynkobyloba ekstresinin kolon anastomozu patlama basıncı üzerine etkileri. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29.05.2010 Ankara.
72. Yetim İ, Büyükkarabacak Y, Dervişoğlu A, Erzurumlu K, Hökelek M, Barış S, Bek Y. Praziquantel ve dimetil sulfoksit solusyonlarının hepatobilyer sistem üzerine etkileri (Deneysel çalışma). 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29.05.2010 Ankara.
73. Yetim İ, Dervişoğlu A, Erzurumlu K, Karaköse O, Büyükkarabacak Y. Laparaskopik kolesistektomi : yaş sonuçları etkiler mi ? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29.05.2010 Ankara.
74. Yetim İ, Özkan O, Canpolat E, Dervişoğlu A, Erzurumlu K. Gentacollün pilonidal sinüs cerrahisinde yara iyileşmesi üzerinde etkisi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29.05.2010 Ankara.
75. Erzurumlu K, Malazgirt Z, Ulusoy AN, Kamalı Polat A, Güngör B, Polat C, Yurtseven İ. Anterior rektal anastomozlarında stapler ”Dikensiz gül bahçesi” mi? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29.05.2010 Ankara.
76. Kamalı Polat A, Güngör B, Yurtseven İ, Polat C, Onduk E, Dicle K, Erzurumlu K. İyi diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi tedavi sonuçlarımız. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29.05.2010 Ankara.
77. Güngör B, Kamalı Polat A, Polat C, Yurtseven İ, Kesicioğlu T, Erzurumlu K. Hemovak ve pasif drenaj yöntemlerinin tiroid cerrahisinde postoperatif kanama ve rekürren sinir hasarına etkileri. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29.05.2010 Ankara.
78. Yetim İ, Özkan O, Canpolat E, Dervişoğlu A, Erzurumlu K. Modifiyedikal mastektomili hastalarda gentamisinin lokal uygulamasında yara iyileşmesi ve seroma oluşumu üzerine etkisi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29.05.2010 Ankara.

Sosyal olun, Paylaşın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir